2013

Home / 2013

2013

Toimintavuosi 2013

Vuoden 2013 vuosikokous pidettiin Porvoossa 19.4.2013, Strömsbergin padon ja pienvesivoimalan tukikohdassa, Porvoon Energia Oy:n isännöimänä.

Seminaarissa käsiteltiin aiheina esitelmä Porvoon Energia Oy:n toiminnasta ja yhtiön uusiutuvasta energiantuotannosta ja toinen aihe oli ”Pienvesivoima ja patoturvallisuuskansio”. Asia oli Strömsbergin padolle ajankohtainen, koska padon patoturvallisuuskansio uusittiin ja siihen kuuluvana laadittiin hydrologinen mitoitustulva-analyysi, padon vakavuus tarkistettiin ja laadittiin uusi turvallisuustarkkailuohjelma. Taustatietoina käsiteltiin Suomen pienvesivoimalapatojen turvallisuusluokkia ja ikäjakautumaa. Todettiin, että huomattavalla osalla patoja ja niiden voimaloilla on ikä jo yli 80 vuotta. Huomattava kunnostus- ja uusimistarve on olemassa ja tulee lisääntymään lähivuosina.

Pienvesivoimayhdistys ry:n hallituksen kokoonpano uusiintuu. Fredrik Pressler, joka kahtena vuotena on toiminut hallituksen aktiivisena puheenjohtajana, jätti paikkansa hallituksessa, koska muutti USA:han. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Berndt Schalin ja Jukka Tarvaisen tilalle astui Anne Kuparinen yritysjäsenyhtiöltä, KSS-Energia Oy:stä. Seminaariin ja vuosikokoukseen osallistui 15 yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä.

Toimintavuosi oli pienvesivoimasektorille edelleen raskas ja tuotannon kannattavuutta heikentävä vuosi. Väliin konkretisoitui EU:n ajama uusiutuvan tuotannon alkuperäisseritifiointi. Tällä järjestelmällä luodaan uusiutuvan energian EU-laajuiselle energiansiirrolle ja myynnille todiste, jonka pohjalta energianmyyntiä voi hinnoitella energiatuotteen loppukuluttajalle. Tuotannon alkuperäissertifikaatilla on myös oma arvonsa, mikä on toistaiseksi hyvin pieni. Valitettavasti Suomessa on kehitetty niin byrokraattinen ja kallis sertifiointijärjestelmä, ettei siihen liittyminen ole pientuottajalle kannattavaa. Näin tulee pientuotanto tuottamaan EI-SERTIFIOITUA UUSIUTUVAA ENERGIAA! Tulevaisuus tulee näyttämään, mikä tulee olemaan sertifioidun ja ei sertifioidun pienvesivoimatuotannon myyntihinnan ero!

Toimintavuoden 2013 aikana pyrittiin kartoittamaan pienvesivoimasektorin todelliset tuotantokustannukset. Tuotantokustannukset kartoitettiin viimeksi v. 2009 pienvesivoimalaoppaan laatimisen yhteydessä ja silloin Ruotsin uusiutuvan energian katto-organisaation SERO:n selvityksen pohjalta. Vuoden 2013-selvityksessä oli tarkoitus kerätä aineistoa suomalaisilta pienvesivoimalayhtiöiltä ja tietojen todettiin olevan tärkeänä näytteenä pientuottajan tarpeesta tukien saamiseen. Valitettavasti oli palaute käytännöllisesti nolla. Kaikkia asiasta kiinnostuneita kehotetaan olemaan yhteydessä toiminnanjohtajaan!

Lue lisää ->

Toimintakertomus2013

Hallitus alkaen 19.4.2013

Puheenjohtaja: Berndt Schalin 040 842 9469
Varapuheenjohtaja: Pekka Väänänen 050 343 1810
Toiminnanjohtaja: Peter Reiter 040 726 7124
e-mail: pr.water(at)reiter.fi
Hallituksen muut jäsenet: Anne Kuparinen 050 4285 255
Pentti Mäkeläinen 050 339 9590
Heikki Pirttiniemi 040 731 4147
Matti Tammivuori 040 041 2339
Hallituksen varajäsenet Samu Hannikainen 050 518 2555
Jukka Pirttiniemi 050 554 1282
Siirry työkalupalkkiin