Joroisten pienvesivoimalaitokset

Home / Joroisten pienvesivoimalaitokset

Joroisten pienvesivoimalaitokset

Liunan voimalaitos

Liunan vesivoimalaitos on rakennettu 1995 palaneen voimalan tilalle.Voimalaan asennettiin neljä suoravetoista putkiturbiinia ja viides 95 kW:n turbiini toimii jatkuvasti ohivirtauskanavassa. Voimalan yläallas on luonnollinen järvi suuruudeltaan 2.28 km2.

Voimalan putouskorkeus on 6,5metriä. Virtaama on 22m3/s jakautuen Waterpumps WP Oy:n toimittamien viiden turbiinin kesken siten, että kahdesta saadaan 322kW ja toiset kaksi tuottavat energiaa 266 kilowatin kokoisina. Turbiinien juoksupyörän halkaisija on 1050 mm ja pyörimisnopeus 428 rpm.

Viidennen turbiinin juoksupyörä on 700 mm ja pyörimisnopeus 600 r/min. Jokaisella turbiinilla on oma tuloputki, joka voidaan sulkea läppäventtiilillä.

Automaattinen ohjaus valitsee käytettävät turbiinit vesitilanteesta tai huippujen ajosta johtuen. Voimalan padolle rakennettiin myös kaksi uutta patoluukkua. Koko laitos on kauko-ohjauksessa energialaitoksen ohjaamosta. Voimala rakennuksen katto on irrotettavissa mahdollisia laitoksen korjauksia varten.

Laitoksen kokonaishyötysuhde on 83,5%, joka on saavutettu juuri veden juoksun suoraviivaisuudella ja tehokkailla laitteilla. Laitteiden tehokas ja hyvin suunniteltu tekniikka takasi normaalia alhaisemmat investointikustannukset .

Laitoksen rakennuskustannus 1,3euroa/kWh antaa takaisinmaksu ajaksi 14 vuotta keskimäärin. Kuitenkin sähkön kulloinenkin hinta saattaa muuttaa lukuja. Koko laitoksen teho on 1,27 MW, jolla saadaan vuosienergiaksi 4,6 GWh/a.

Pienvesivoimalassa huomioidaan yleensä eri harrastuslajien tarpeet. Liunan voimalan alajuoksulla on kalastajan unelmapaikka. Ohivirtausturbiini tuottaa riittävästi happea ja virtausta alavirran kaloille. Sinne on istutettu jalokalaa ja viihtyisyyttä luovat nuotio- ja kalan käsittelypaikat.

Monien pienvoimaloiden ohi pääsee kanootilla järjestettyjen kosken ohituslaitureiden kautta.

Joroisissa on toinenkin vuonna 1959 kaupalliseen
tuotantoon valmistunut Liunan Voima Oy:n Kiekan
(V.2003 alkaen Joroisten kunnan Energialaitoksen
100 % omistama. Vesivoimalaitoksen turbiinikoneisto on pysty Kaplan (Neyrpic), jonka yläpäähän on kytketty suoraan generaattori (Strömberg 2500 kVA).

Laitoksen pääarvot

Maksimiteho 1900 kW
Vuosituotanto, keskivesivuosi 5500 MWh
Putouskorkeus n. 10,4 m
Rakennevirtaama 20,0 m3 /s
Keskimääräinen virtaama 7,5 m3 /s
Valuma-alue 885  km2

Vesivoima on täysin yhtiön omistuksessa. Voimalaitoksella on lupaehtojen mukaan mahdollisuus toteuttaa sekä vuosi- että vuorokausi säännöstelyä

.joroisten2joroisten

Siirry työkalupalkkiin