Kokoukset ja seminaarit

Home / Kokoukset ja seminaarit

Kokoukset ja seminaarit

Kokoukset ja seminaarit

SEMINAARIT

Pienvesivoimayhdistyksell on ollut vuodesta 2008 alkaen tapana järjestää vuosikokouksen yhteydessä seminaarit, joissa käsittellään ajankohtaiset asiat. Seminaariesitelmistä on koottu CD-Romit jotka jäsenet saavat toiminnanjohtajalta korvausta vastaan.

 

Seminaari 2009:
2009-01 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n toiminnan esitys ja esitelmä vesivoimalaitosten kunnostuksesta
2009-02    AXCO-motors Oy:n pienvesivoimalaitoksen sähköalaan liittyvä esitelmä
2009-03 SHERPA-Euroopan unionin pienvesivoimaa palveleva strateginen selvitys ja selvityksen kommentointi Tj. Peter Reiter’in esitelmä
Seminaari 2010:
2010-01 KSS:n esittely ja kehitysnäkymiä (Johtajat Jukka Tarvainen ja Markku Tommiska)
2010-02 Patoturvallisuuskäytäntö uusiintuu Suomessa! Millainen vaikutus sillä on pienvesivoimasektoriin?(Peter Reiter)
2010-02 Uusi vesilaki ja pienvesivoima (AA Juha Sario)
Seminaari 2011:
2011-01 Tammerkoskihankkeen esitys projektipäällikkö Seppo Tattari Tampereen energiatuotanto Oy ja täydentävä kommentointi hydraulisen mallituksen osalta Peter Reiter
2011-02 Selvitys kunnostustavoitteiden tasosta KSS-yhtiön omistamien kolmen vesivoimalaitoksen osalta, kun otetaan huomioon lukuisat vaikuttajat riskeistä ympäristöasioihin ja turvallisuudestaenergiantuotannon lisäysmahdollisuuksiin. Jukka Tarvainen, KSS Energia Oy,
2011-03 Juha Kankkusen omistaman pienvesivoimalan sitkeyttä vaativista vesilupaa koskevista oikeustaisteluista ja laitoksen teknillisestä toteutuksesta. Pentti Mäkeläinen Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:stä raportoi

Siirry työkalupalkkiin