Toimintavuodet

Home / Toimintavuodet

Toimintavuodet 

Toimintavuosi 2011

Vuoden 2011 seminaari ja vuosikokous pidettiin Tampereella 13.5.2011 Tammerkosken Keskiputouksen voimalaitoksen tiloissa toimivan ympäristötietokeskus Moreenian
auditoriumissa. Kiitämme isäntäämme, Tampereen Energiantuotanto Oy:tä kokousjärjestelyistä. Kokousaikana käynnissä oleva Tammerkosken kunnostushanke on
Suomessa suurin käynnissä oleva vesirakennushanke. Hankkeeseen kuuluu kolmen vesivoimalan
kunnostaminen, Näsijärven säännöstelyjärjestelmän uusiminen ja yläkanavien n. 10 metrin
korkeiden noin 100 vuotta vanhojen reunapatojen uusiminen. Seminaariin ja vuosikokoukseen osallistuivat 13 yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä.

Lue lisää -> PVYtoimintakertomus2011.pdf

 


 

 

Toimintavuosi 2012

Vuoden 2012 vuosikokous pidettiin Vaasassa 19.4.2012, Vaasan Engineering Oy:n (VEO) isännöimänä.

Seminaarissa käsiteltiin kolmea aihetta , joista kaikista syntyi vilkas keskustelu:
Ismo Aukee, VEO – teknologiaratkaisut pienvesivoimatuotannon hyötysuhteen parantamiseksi. Pia Oesch Energiateollisuus ry, Uusiutuvien edistyminen kohti vuoden 2020 tavoitetta ja pienvesivoiman asema. Fredrik Pressler Treksilän Vesivoima Oy. Kokemukset pitkästä oikeusprosessista.
Seminaariin ja vuosikokoukseen osallistui 12 yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä.

Toimintavuosi oli pienvesivoimasektorille raskas ja tuotannon kannattavuutta heikentävä vuosi. Vuoden alussa loppui tuotantotuki kokonaan ja myös pienvesivoimayhdistykseltä loppui vuosittainen valtion yhdistystuki. Loppuvuonna 2012 piti TEM sidosryhmäseminaarin 17.12.2012., jossa pienvesivoimayhdistys sai puheenvuoron, mutta kysymykseemme: ”MIKSI PIENVESIVOIMAA SORRETAAN SUOMESSA? ei saatu vastausta!

Lue lisää ->PVYtoimintakertomus2012.pdf

 


 

 

Toimintavuosi 2013

Vuoden 2013 seminaari ja vuosikokous pidettiin Porvoossa 19.4.2013,

Stömsbergin padon ja pienvesivoimalaitoksen tukikohdassa Porvoon Energian isännöimänä. Seminaarissa käsiteltiin kahta aihetta, joista kaikista syntyi vilkas keskustelu:  Tommi Vierikko, Porvoon Energia Oy:n tuotantopäällikkö, Porvoon Energia Oy:n toiminnan ja pienvesivoimatuotannon esitys. Peter Reiter, Pienvesivoima ja patoturvallisuuskansio,.

Toimintavuosi oli edelleen pienvesivoimasektorille raskas ja tuotannon kannattavuutta heikentävä vuosi. Pienvesivoiman minisektorin tuotantotuki loppui jo vuoden 2012 alussa ja samalla loppui myös pienvesivoimayhdistyksen vuosittainen valtion yhdistystuki.

Lue lisää ->PVYtoimintakertomus2013.pdf


 

 

 

Toimintavuosi 2014

Pienvesivoimayhdistyksen vuoden 2014 vuosikokous ja seminaari pidettiin 16.5.2014 Vakkolassa yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja Pekka Väänäsen Vakkola Voima Oy:n vesivoimalaitoksen tukikohdassa.

Seminaarissa käsiteltiin kahta aihetta, joista kaikista syntyi vilkas keskustelu:  Suvi Viljaranta, Greenstream Network Oyj Katsaus sähkön alkuperäistakuisiin  Peter Reiter, Pienvesivoima v. 2014 ja tiekartta kohden v.2050. Seminaariin ja vuosikokoukseen osallistui 12 yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä. Vuonna 2014 pysyy pienvesivoimayhdistys ry:n hallituksen kokoonpano ennallaan paitsi toisen varajäsenen osalta valittiin Samu Hannikaisen tilalle Joonas Tammivuori.

Toimintavuosi ei ole tuonut parannuksiat uusiutuvan pientuotantosektorin avustuskäytäntöön! v. 2014 alkupuolella käyttöön otetun EU:n kilpailuosaston laatiman uusiutuvan energiantuotannon valtioavustusten ohjeistuksen toivottiin vauhdittavan EU:n jäsenmaiden valtioavustusten yhteenmukaistamista. Valitettavasti oli tämä ohjeistus jäsenmaille vapaaehtoinen eikä sitova. Näin Suomi ei siihen reagoinut ja asiat jäivät samalle tasolle.

Lue lisää ->PVYtoimintakertomus2014.pdf

 


 

 

Toimintavuosi 2015

Toimintavuosi 2016

PVYtoimintakertomus2016.pdf

Siirry työkalupalkkiin